Internationaal symposium

Making cancer less painful for children and parents

27 maart 2017

Kinderkanker is een ingrijpende gebeurtenis die vaak samengaat met pijn. Deze pijn komt zowel voor als symptoom van de ziekte alsook ten gevolge van de vele medische procedures die het kind moet ondergaan in het kader van behandeling (bvb. puncties). Kinderkanker is daarnaast niet enkel pijnlijk voor het kind, maar ook voor diens naaste omgeving, in het bijzonder voor de ouders. Ouders worden bijvoorbeeld geconfronteerd met angst en onzekerheid, alsook met pijn die ze zien bij hun eigen kind.

Tijdens dit symposium zullen gerenommeerde nationale en internationale sprekers aan bod komen die verschillende psychosociale thema’s zullen belichten die cruciaal zijn in het begrijpen van kinderkanker en hoe veerkracht bij zowel kind als ouders kan worden aangesterkt. Concrete handvaten zullen worden aangeboden ter optimalisatie van zorg met als doel kinderkanker minder pijnlijk te maken, zowel voor het kind als voor diens naaste omgeving. Nieuwe pistes voor onderzoek zullen eveneens worden voorgesteld. 

Dit symposium is bedoeld voor clinici werkzaam in de context van kinderkanker, clinici met een bijzondere interesse voor pijn, personen die betrokken zijn in de zorg en begeleiding van kinderen met kanker, alsook voor wetenschappers actief in het domein van kinderkanker en/of pijn bij kinderen. Registratie voor dit symposium is gratis maar plaatsen zijn beperkt.

Dit internationaal symposium is georganiseerd met de steun van Kom op tegen Kanker in het kader van de ‘Leerstoel Kom op tegen Kanker’ toegekend aan Dr. Tine Vervoort.

Programma & Sprekers

09.30 Ontvangst / Koffie
10.00 Pijn in de context van kinderkanker: een interpersoonlijk perspectief : Tine Vervoort Universiteit Gent  
10.30 De impact van kinderkanker op het gezin: systematische reviews en een kwalitatieve analyse : Marieke Van Schoors Universiteit Gent  
11.15 Procedure-related pain during childhood cancer treatment: the parental experience : Line Caes University of Stirling, UK  
12.00 Lunch
13.00 Remembering the pain of childhood: The development and impact of children’s memories for pain : Melanie Noel University of Calgary, Canada  
13.45 Pain in childhood cancer survival: Living with uncertainty and the threat of disease recurrence : Lauren Heathcote Stanford University, USA  
14.30 Break/Koffie
15.00 From evidence to influence: making a difference for children with pain : Christine Chambers IWK Health Centre / Dalhousie University, Canada  
15.45 Psychosociale hulpverlening op een kinderoncologische afdeling: hoe begin je eraan? : Trui Vercruysse UZ Leuven  
16.30 Veerkracht bij kinderen met kanker en hun ouders – uitdagingen voor onderzoek en praktijk : Liesbet Goubert Universiteit Gent